Statistiky

Členové : 2073
Obsah : 449
Počet zobrazení článků : 1131406

Komentáře

Hodnocení uživatelů: / 9
NejhoršíNejlepší 

U zrodu sdružení Dobrý skutek stála skupinka lidí, kterou v jejich úsilí pomáhat druhým spojovala stejná myšlenka: učinit tuto pomoc efektivní a transparentní pro všechny zúčastněné.
„Prioritou byla od počátku snaha umožnit všem, kteří chtějí pomáhat, svobodně si vybrat toho, komu chtějí pomoci, a mít nad poskytnutou finanční pomocí maximální kontrolu. Důležitou součástí původní myšlenky bylo „dobré skutky“ odměnit některým z originálních předmětů, které na podporu projektu věnovaly významné osobnosti ze světa sportu, kultury a šoubyznysu,“ vysvětluje Michal Popelka, místopředseda sdružení Dobrý skutek.

Komu občanské sdružení pomáhá? Kdo se na Vás může obrátit pro pomoc?
Od počátku jsme sdružení koncipovali tak, aby nebylo zaměřeno na jednu oblast pomoci, tak jako bývají např. nadační fondy. Žádost o pomoc může podat v podstatě každý. Přesto jsme si zvolili určitý rámec, ve kterém se chceme pohybovat a který je uveden i na našich internetových stránkách. Občanské sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme těchto kategorií:

•    děti (postižené, nemocné, opuštěné…) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.)
•    senioři a zařízení, která o seniory pečují
•    tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku, pěstounské rodiny
•    zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.)
Samozřejmě nelze uspokojit všechny žádosti o pomoc a musíme mezi nimi vybírat. Když se podíváte na seznam našich klientů, tak vidíte, že případy jsou velice různorodé. Každou žádost posuzujeme individuálně a nemusí se nakonec vejít do žádné z výše uvedených kategorií. Nevyhýbáme se ani v určitém smyslu nestandardní pomoci. Jedná se například o financování méně známých postupů rehabilitační nebo léčebné péče. Takováto péče zpravidla nebývá hrazena z veřejného zdravotního pojištění a charitativní organizace na ni nepřispívají. Myslíme si ale, že tyto formy pomoci by se přehlížet neměly a proto se je snažíme přes určitou počáteční nedůvěru zařazovat. Jsou to metody finančně velmi náročné, ale na druhou stranu dosahují výborných výsledků, což se nám potvrdilo u dvou takovýchto projektů (biologická léčba a imunologická balance, rehabilitační pobyty v centru Adeli v Piešťanech).
Důležité také je, že u každého případu přispíváme na konkrétního klienta a forma pomoci je také konkrétní (pomůcka, léčba, rehabilitace atd.). Klient má vždy „tvář“ a v případě zájmu se s ním dárce může zkontaktovat a dotázat se na doplňující informace.Jistě Vám "pod rukama" projde mnoha příběhů… podělíte se s našimi čtenáři alespoň o jeden?

Je těžké vybrat jeden případ. Vybral bych tedy jeden aktuální. Mezi klienty nám přibyl Michal Forst, kterému by mohla pomoci v posunu s jeho postižením rehabilitace, na kterou ovšem rodiče nemají finance. Míša se narodil ve 34. týdnu gravidity s váhou 2240 g. Po narození měl RDS - syndrom dechové tísně (stav s nedostatečnou funkcí plic), následovala sepse a tři týdny pobytu na JIP. Míša se ale nevyvíjel jako zdravé děti. Rodiče s ním chodili na rehabilitace a doufali, že to jednou všechno dožene. Když byl Míšovi jeden rok, dozvěděli se jeho rodiče diagnózu - dětská mozková obrna. Míšovi je nyní 10 let a moc se snaží, aby se něco nového naučil. V těchto letech už moc dobře leze, dokáže se s oporou k něčemu postavit a někam vylézt (gauč, postel…). Každý rok jezdí do cenově dostupných lázní (hrazených pojišťovnou), ale poslední dobou se jeho stav nemění. Rodiče doufají v lázně v Piešťanech, kde by mu léčba i podle našich zkušeností pomohla a mohl by třeba chodit i o berličkách. Jeho bráška by ho už konečně začal malovat na obrazcích jako človíčka, a ne jako pejska na čtyřech. Míšovi rodiče si moc přejí, aby jejich syn tuto šanci dostal, proto nás požádali o pomoc s financováním rehabilitačního pobytu. Takže pokud by někdo ze čtenářů chtěl udělat dobrý skutek, tak zde má možnost.

Jak získáváte pro občanské sdružení finance?
Finance nutné na provoz sdružení získáváme od sponzorů. Finance pro klienty získáváme prostřednictvím sbírek uvedených na našich internetových stránkách. Dárce si zde může vybrat konkrétního příjemce a darovat mu zvolenou částku. Dokonce může částku rozdělit i mezi více klientů a v případě zájmu si dárce může vybrat zajímavý předmět od jeho oblíbené osobnosti. Celá částka darovaná dárcem je ve 100% výši využita na dárcem zvolený účel.

Dále získáváme finance od dárců formou pravidelných měsíčních příspěvků, pořádáním charitativních akcí a také pomocí dárcovských SMS. Zde si dárce většinou nevolí konkrétního příjemce, ale finance se ukládají do tzv. „rezerv Dobrého skutku“, které jsou ale pak opět použity na financování potřeb klientů. Celá částka darovaná dárcem je i v tomto případě 100% výši využita na aktuální klienty.

Zažili jsme i jeden kuriózní způsob získání daru. V roce 2008 došel na adresu Dobrého skutku dopis o dědickém řízení po úmrtí pana Kümpela. Tento pán, kterého nikdo z nás nikdy neviděl a ani neznal, odkázal v závěti Dobrému skutku jen tak (asi pro ten dobrý pocit z dobrého skutku) celých 90 000 Kč.


Proč jste si za patrony Dobrého skutku zvolili Lucii Křížkovou a Jaromíra Jágra?
Při zakládání sdružení jsme se snažili najít známé osobnosti, které by projekt podpořili a byli jakýmsi garantem. Jelikož jedním ze zakladatelů sdružení je i Marian Jelínek (v té době trenér JJ a ředitel společnosti Jágr Team s.r.o.) zvolili jsme jako jednoho z patronů Jaromíra Jágra. Krátce po vzniku sdružení se k němu přidala i Miss ČR 1998 Kateřina Stočesová. Ta s námi aktivně spolupracovala do roku 2009. Když jsme v té době za ni hledali náhradu, zvažovali jsme také, zda má smysl hledat patrony jen proto, abychom je měli „někde uvedené“. Postupem času jsme zjistili, že samotná jména předpokládaný užitek nepřináší. Jistě, dodají charitativní organizaci do začátku jakýsi punc důvěryhodnosti pro veřejnost, která organizaci nezná, ale pro náš cíl, tedy získávání pomoci pro naše klienty, bylo potřeba jejich aktivního zapojení do projektu. A takové osobnosti, které ještě nefigurují v nějakém charitativním projektu, nejsou veřejností vnímány negativně, nechtějí se pouze zviditelnit, chtějí aktivně pomáhat a souhlasili by s rolí patrona, se hledají těžko.

„Štafetu“ po Kateřině Stočesové pak převzala Lucie Křížková. Jako Kateřina Stočesová je i Lucie příkladem tzv. „aktivní patronky“, to znamená, že nevyužíváme k propagaci pouze její jméno, ale zároveň i ona sama se výrazně podílí na činnosti sdružení. Účastní se informačních schůzek sdružení, sama organizuje charitativní akce nebo se na ně vydává jako zástupce našeho sdružení. A to je pro nás obrovská pomoc a ceníme si jí.

Kromě našich patronů s Dobrým skutkem spolupracuje různou formou celá řada dalších známých osobností.

Kde můžou občanské sdružení Dobrý skutek lidé "vidět". Pořádáte pravidelné akce, projekty..?
O našich akcích informujeme na internetových stránkách nebo na našem profilu na Facebooku. Z pravidelných akcí bych jmenoval náš každoroční Golf pro Dobrý skutek, kam si může každý golfista přijít zahrát a finančně podpořit naše klienty. Letošní ročník proběhl na golfovém hřišti Karlštejn a díky účastníkům turnaje získal Dobrý skutek pro své klienty částku 556 627 Kč. Další akce vznikají víceméně „neplánovaně“ v průběhu roku a jejich počet se každým rokem zvyšuje. Letošní rok je na akce opravdu úrodný: Koncert pro Lindu pod názvem „O Růžence – Lindě k narozeninám“, Výstava Lodě na vodě, Cyklistická charitativní akce Marks & Spencer, CELEBRITY BEACH CUP 2012, golfová Tour GAAN …, Byli jste i na Kuňce úžasní!

Jaké jsou Vaše zkušenosti, jsou lidé ochotní pomáhat i v dnešní době, kdy peníze chybí na všech stranách?
Přestože výše vybraných darů je u nás stabilní, tak určitá změna byla patrná po nástupu ekonomické krize v roce 2009. Od té doby častěji slýcháme od dárců, že nejsou finance na charitativní aktivity. Na druhou stranu minulý rok se nám podařilo na darech vybrat nejvíce od začátku naší činnosti. Myslím, že se nám podařilo vybudovat důvěryhodnou organizaci a díky naší maximální transparentnosti se nám daří udržet pravidelné dárce a přivádět nové, kterým se náš projekt líbí. Důvěra mezi dárcem a charitativní organizací je v této oblasti jedna z nejdůležitějších věcí, a jakmile jí nezískáte nebo ztratíte, tak to velmi rychle pocítíte. Získáváte ji dlouhou dobu, ale ztratíte za velmi krátkou dobu  Dárce u nás může sledovat cestu svého daru přes internetové stránky a transparentní bankovní účet, na němž lze veškeré příchozí i odchozí platby jednoduše vidět. Vidí tedy, kam svůj dar vložil, a také to, že dar byl skutečně použit na jím zvolený účel. Přesný účel využití darované částky je také uveden v darovací smlouvě mezi dárcem a Dobrým skutkem.

Setkáváte se s tolika smutnými příběhy... Jak to Vy osobně vnímáte, dokážete "práci" oddělit od Vašeho života?

Postupem času už příběhy klientů „snáším“ daleko lépe. Zpočátku to bylo obtížné. Já i kolegové ze sdružení jsme s charitou neměli žádné zkušenosti a tak každý případ nás okamžitě zasáhl. Bylo to pro nás něco nového. Najednou vidíte příběhy lidí, kteří se dostávají do neřešitelných problémů. Příběhy, které si občas přečtete někde v novinách, jsou najednou blízko vás. Ty lidi vidíte, komunikujete s nimi a hledáte řešení, jak jim pomoci. V některých případech zjistíte, že řešení už neexistuje a pak si také uvědomíte, že vaše každodenní problémy vlastně žádnými problémy nejsou.

Jak dobíjíte "baterky"?
Jelikož pracuji v kanceláři, kde trávím většinu pracovní doby, snažím se relaxovat pohybem v přírodě. Na začátku léta jsem si pořídil horské kolo, tak pokud to jde, vyrážím na vyjížďku na kole nebo na kolečkových bruslích. Letos jsem zkusil i dva MTB závody, ale na lepší umístění budu muset více natrénovat

Jaké je Vaše největší přání spojené s Dobrým skutkem?

Byl bych rád, kdyby tu byl Dobrý skutek ještě mnoho let, a my jsme se každý další rok mohli ohlédnout a viděli opět výsledky naší práce. Na této činnosti je nekrásnější ten konec, tedy radost klienta v případě, že se pomoc podaří. Ostatně proto to také děláme. Přáním, i když obtížně splnitelným je, abychom dokázali získat tolik zdrojů, aby pokryly všechny žádosti o pomoc našich klientů.

KONTAKT:
o.s. Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2
326 00 Plzeň
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Hledání

Vzkazník

No Entries!

Přihlášení

Anketa

Jakému nápoji dáváte v zimním období přednost?